PromocjeChleb kukurydziany PKU 400g Chleb kukurydziany PKU 400g 6,20 zł 7,96 zł

Ryż biały PKU 500 g Ryż biały PKU 500 g 18,50 zł 18,99 złPrecelki Salinis Shar 60g Precelki Salinis Shar 60g 4,72 zł 4,89 zł


Violife Cheddar blok 400 g Violife Cheddar blok 400 g 11,90 zł 12,99 zł


Ryż Żółty PKU 500 g Ryż Żółty PKU 500 g 14,49 zł 14,79 zł


Precelki Salinis Shar 60g Precelki Salinis Shar 60g 4,72 zł 4,89 zł

Bio Vegan Sos Ziołowy 23 g Bio Vegan Sos Ziołowy 23 g 3,99 zł 4,99 zł


METAX Kiełbaski Grillowe 210g METAX Kiełbaski Grillowe 210g 36,89 zł 44,44 zł


Regulamin

Regulamin.....

  1. Sklep internetowy PKU Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

  2. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym PKU Sklep są cenami brutto (zł) - zawierają podatek VAT.\

  3. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
  4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

  5. Korzystanie ze sklepu PKU Sklep oznacza akceptację regulaminu znajdującego się poniżej postanowień końcowych.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.

 2. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań aby okres od złożenia zamówienia do jego realizacji był jak najkrótszy, niestety jesteśmy uzależnieni od dostaw które nie zawsze są realizowane tak prędko jakbyśmy sobie tego życzyli.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do błędów oraz wprowadzania zmian w ofercie, zasadach działania i warunkach sprzedaży.

 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysłanych w naszym imieniu w związku z realizowanymi zamówieniami.

 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (na przykład wady sieci, błędy w wypełnianiu formularza zamówienia przez Klienta, niedostarczenie produktów przez producenta w odpowiednim terminie).

 6. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie są dostępne, zastrzegamy sobie jednak możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności produktów  u producentów. Klient będzie niezwłocznie poinformowany o takim przypadku.

 

Regulamin

Sklep internetowy pkusklep.pl (zwany dalej Sklepem internetowym) prowadzony jest przez "Pod Skrzydłami" Piotr Skopiec i wspólnicy s.j., Al.Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa, NIP: 522-005-76-54
REGON: 010515570, tel.: 22 822-71-16 , fax.: 22 895-27-55. (zwaną dalej Spółką).

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego pkusklep.pl składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Do korzystania z oferty Sklepu internetowego pkusklep.pl niezbędne są:

 1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

              oraz:

 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) lub telefon/fax.

 1. Oferta Sklepu internetowego  obowiązuje tylko na terenie UE.

 

§ 2

Rejestracja

 

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.

 2. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe oraz hasło, a także zaakceptować niniejszy regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest nieodpłatna.

 2. Każde kolejne logowanie na konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 3. W celu usunięcia konta Klienta konieczne jest wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres pku@pkusklep.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail podanych w formularzu rejestracyjnym. Wiadomości tytułować należy „Usunięcie konta Klienta”.

 

§3

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

 1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego może być realizowane za pomocą:

 1. koszyka zakupów w Sklepie internetowym, przy czym jako koszyk zakupów rozumiana jest aplikacja Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty ich ilość i rodzaj a także umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

 2. poczty elektronicznej;

 3. telefonicznie;

 4. faxem.

 1. Zamówienia składane za pomocą poczty elektronicznej kierować należy na adres pku@pkusklep.pl .

 2. Zamówienia składane drogą telefoniczną składać można w godz. 9:00-18:00 od poniedziałku do piątku pod numerem: 22 822-71-16.

 3. Zamówienia składane za pomocą faxu składać można pod numerem 22 895-27-55.

 4. Zamówienia składane za pomocą koszyka zakupów, poczty elektronicznej i faxu składać można całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

 5. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem koszyka zakupów należy:

 1. zalogować się do Sklepu internetowego przy wykorzystaniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym;

 2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

 3. określić liczbę zamawianych sztuk produktu;

 4. kontynuować zakupy zgodnie z lit. a-b lub w celu ich zakończenia kliknąć przycisk „Do kasy”;

 5. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

 6. wybrać sposób zapłaty;

 7. wybrać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

 8. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

 9. kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”.

 1. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz faxu powinny zawierać:

- imię i nazwisko zamawiającego,

- adres zamawiającego,

- numer kontaktowy,

- nazwę i ilość zamawianych towarów,

- adres dostawy,

- określenie sposobu dostawy;

- określenie sposobu płatności.

 1. Kompletność wskazania danych zamówienia, o których mowa w ust. 7 powyżej stanowi warunek realizacji zamówienia.

 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego mogą być zgłaszane Spółce w sposób określony w ust. 5 lit. b-d niniejszego paragrafu.

 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§4

Informacje o produktach

 

 1. Towary, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowią środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, produkty spożywcze i towary żywieniowe oraz inne towary okolicznościowe związane z tematyką żywieniową.

 2. Dla zachowania właściwości produktów spożywczych i towarów żywieniowych oraz należytego czasu przydatności do spożycia koniecznym jest przechowywanie ich zgodnie z wytycznymi wskazanymi na ich opakowaniach.

 3. W zależności od składu, produkty spożywcze oferowane do nabycia w Sklepie internetowym oznaczone są symbolami:

 1. bez glutenu;

 2. niskobiałkowe PKU;

 3. bez skrobi pszennej;

 4. bez mleka;

 5. bez jaj;

 6. bez czekolady;

 7. bez soi.

 1. Spółka oświadcza, że wszystkie produkty oferowane do nabycia w Sklepie internetowym posiadają właściwości wskazane w opisie produktu.

 2. Ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

 3. Spółka zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz do dokonywania zmian w cenach produktów a także do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 4. Promocje realizowane w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§5

Realizacja zamówień

 

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.

 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego zgodnie z warunkami określonymi w treści § 3 niniejszego Regulaminu.

 3. Zamówienie Klienta potwierdzane jest przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną na dane podane w formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia w następujący sposób:

  1. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem koszyka zakupów lub poczty elektronicznej -po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłane jest potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji;

  2. w przypadku zamówienia złożonego faxem - potwierdzenie o którym mowa w zdaniu poprzednim wysyłane jest na numer z jakiego nadany został fax z zamówieniem lub na numer wskazany w faksie.

  3. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie -potwierdzenie następuje w formie ustnej.

 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia - w czasie 24 godzin od jego wpłynięcia - zamówienie może zostać anulowane. Dotyczy to również zamówień, nieopłaconych w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, w których jako sposób płatności wskazany został przelew bankowy. O anulowaniu zamówienia Klient informowany jest w sposób określony w treści ust. 9 niniejszego paragrafu.

 6. Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku do godz. 14:00 realizowane są w tym samym dniu roboczym lub najpóźniej w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone od czwartku od godz. 14:00 do poniedziałku do godz. 8:00 realizowane są od w najbliższym dniu roboczym.

 7. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

 8. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie Spółki lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Spółka może poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 9. Spółka dopuszcza możliwość anulowania przez klienta potwierdzonego zamówienia w dniu jego złożenia. Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pku@pkusklep.pl (w tytule wiadomości wpisać należy „Anulowanie zamówienia”) lub drogą telefoniczną na numer 22 822-71-16. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia po wysłaniu przesyłki.

 10. Pod pojęciem anulowania zamówienia nie należy rozumieć uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.

 11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z regulacją § 6 ust. 11 niniejszego regulaminu.

 12. Przedmiot zamówienia jest dostarczany przesyłką kurierską za pośrednictwem firm kurierskich Siódemka oraz DPD – których jakość świadczenia usług zapewnia należyty transport produktów z uwzględnieniem ich specyfiki.

 13. Przesyłka przekazana firmie kurierskiej oklejana jest taśmą firmową z logiem Spółki. W przypadku otrzymania przesyłki z uszkodzoną taśmą lub w naruszonym opakowaniu, wskazującym na ingerencję w zawartość przesyłki osób trzecich prosimy o odmowę odbioru takiej przesyłki i poinformowanie Spółki o zaistniałym fakcie lub otwarcie jej w obecności kuriera i sporządzenie protokołu reklamacyjnego.

 14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 15. Spółka dopuszcza następujące formy płatności:

 1. przy odbiorze przesyłki (za pobraniem przy wysyłce kurierskiej). Oplata za zamówione produkty jest pobierana przez kuriera w momencie dostarczenia paczki.

 2. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, przekazem pocztowy (numer rachunku bankowego podany poniżej oraz każdorazowo w potwierdzeniu, otrzymanym bezpośrednio po dokonaniu zamówienia). Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego:

  PKO BP V oddział w Warszawie

  71 1020 1055 0000 9102 0117 4085

  W tytule przelewu podać należy numer zamówienia (wskazany również w potwierdzeniu), co ułatwia identyfikację płatności i przyspiesza wysyłkę.

 1. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

 2. Wysyłka zamówienia jest realizowana w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Spółki za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

  

§6

Odstąpienia od umowy oraz reklamacje

 

 1. Za konsumenta rozumie się Klienta – osobę fizyczną, nabywającą produkty w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia na piśmie.

 3. Zgodnie z regulacją art. 10 ust. 3 pkt. 5 oraz art. 16 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) do umów zawieranych na odległość, których przedmiotem jest sprzedaż artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta lub towarów ulegających szybkiemu zepsuciu uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni konsumentowi nie przysługuje.

 4. Za towary ulegające szybkiemu zepsuciu w rozumieniu ust. 3 niniejszego paragrafu rozumie się:

 1. Pieczywo

 2. Wybrane produkty cukiernicze m.in. drożdżówki z nadzieniami

 3. Artykuły garmażeryjne
 1. Spółka odpowiada wobec Klienta jeżeli towar konsumpcyjny w chwili wydania nie jest zgodny z umową. W przypadku stwierdzenia przez konsumenta niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową uprawniony jest on do żądania doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Spółka nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 2. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Spółki niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od:

 1. dnia otrzymania towaru;

 2. otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409):

- oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

- dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia.

 1. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia, za wyjątkiem towarów, dla których daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia nie określa się.

 2. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxem oraz drogą telefoniczną. W zawiadomieniu Klient powinien w zawiadomieniu wskazać rodzaj dostrzeżonej niezgodności i opisać na czym ona polega. Konieczność wykazania faktu zawiadomienia Spółki o stwierdzeniu niezgodności z umową spoczywa na Kliencie w zgodzie z regulacją art. 6 kodeksu cywilnego.

 3. Spółka nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 4. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

 5. W przypadku wymiany towaru lub odstąpienia Klienta od umowy zgodnie z treścią ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu Spółka bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni dokona zwrotu kosztów odesłania towaru do Spółki, a w przypadku odstąpienia od umowy kosztów zakupu (wraz z odsetkami od dokonanej przedpłaty w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu) przekazem pocztowym lub na numer rachunku bankowego podanego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy a w wypadku braku pisemnego oświadczenia na numer rachunku bankowego Klienta (w sytuacji zamówień opłaconych przelewem bankowym) lub przekazem pocztowym (w przypadku zamówień opłaconych przekazem pocztowym lub za pobraniem) z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.

 6. Regulacji ust. 11 nie stosuje się w przypadku stwierdzenia przekroczenia przez Klienta terminów, o których mowa w treści ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu, stwierdzenia braku niezgodności towaru z umową lub stwierdzenia okoliczności uniemożliwiających odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Spółka poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub telefonicznie (w zależności od rodzaju środka porozumiewania na odległość, za pośrednictwem którego złożone zostało zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub odstąpieniu od umowy) o stwierdzeniu zaistnienia powyższych przesłanek oraz dokona ustalenia sposobu wysyłki towaru do Klienta. Koszty ponownej wysyłki towaru nie obciążają Spółki.

 7. W przypadku odsyłania towaru celem wymiany lub na skutek odstąpienia od umowy - za należyte przechowywanie i zapakowanie towaru oraz jego zabezpieczenie przed zniszczeniem w trakcie przesyłki i wpływem czynników zewnętrznych oraz z uwzględnieniem specyfiki towaru- Klient odpowiada na zasadach ogólnych.

  

§7

Dane osobowe

 

 1. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez "Pod Skrzydłami" Piotr Skopiec i wspólnicy s.j., Al.Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa, zwaną dalej Spółką, danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.

 3. Administratorem danych osobowych jest  zwana Spółką. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu internetowego są poufne i w żadnym wypadku, ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz marketingu produktów i usług.

 5. Klient ma prawo w każdej chwili odmówić udziału w usługach marketingowych.
 6. Dane osobowe klienta, w formie dowodów transakcji (faktury) będą przetrzymywane przez 5 lat od zamknięcia transakcji zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

§8

Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).

 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

 5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Producenci

Cenniki do pobrania

Переводчик/Translate

 
Sklep jest w trybie podglądu

Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe